הסכם פינוי בינוי

     

תכנית פינוי בינוי, הינה פרויקט הריסה ובניה מחדש של אזור מסוים הנראה מוזנח ומדורדר לעין. הפרויקט נעשה בהוראת משרד השיכון והבינוי, משרד זה יראה את האזור ויחליט אם הוא עומד בתנאים להריסה ושיקום, במידה ואכן אותו אזור ירוד מבחינה פיזית, חברתית וייצוגית, יפעל המשרד וינקוט בפעולה. הדבר הראשון שיעשה הוא הכרזה על האזור, כאזור פרויקט הריסה, ולאחר אישורים יתחילו בפינוי וימשיכו עם הבניה החדשה, הפרויקט נועד במטרה לחדש אזורים עירוניים שעם הזמן התיישנו, והוזנחו, הבתים קיבלו אופי מיושן, אין התפתחות חברתית ועקב ההזנחה רבים עוזבו את המקום. תכנית השיקום הזו נועדה להפריח מקומות כאלו מחדש ולעודד התיישבות דיירים במקום זה

 

 

גלאי עשן