התחדשות עירונית

     

 פרויקט פינוי בינוי הוא בעצם כינוי למיזם התחדשות עירונית בו רוכש היזם את הזכות לבנות בקרקע. בתחילת התהליך יאלץ היזם לפנות את הדיירים המתגוררים באותו אזור, להרוס את המבנה הקיים ולהתחיל מיד את הבניה המחודשת, לבנות באותו מקום מבנה חדש היזם יכול לבקש אישורי בניה ולהגדיל את מספר הקומות בבניין, יחד עם זאת יתבקש היזם לסיים את הפרויקט כמה שיותר מהר ובאיכות הטובה ביותר. והרווח שלו, הוא הדירות הנותרות, אותם הוא יכול למכור ולשווק לאחרים. אנשים רבים מעדיפים לקחת אזורים מתים כאלו ולחדשם, העיריה מעדיפה זאת גם משום שהיא רוצה לעודד התיישבות של דיירים חדשים באזורים מתים, וגם הרצון להתחדשות עירונית הייתה ותישאר. על ידי פרויקטים כאלו, אזורים רבים מתחדשים ומתחילים לפרוח מחדש, דיירים רבים מתיישבים באזור, החברה מתעצמת שם וערך האזור עולה
.

 

 

גלאי עשן